laatste nieuws

extra concert

09-05-2018 nieuws

Het Jubileumconcert (15 jaar Touché) op 22 april was geslaagd, en opgeleukt met (reproducties van) beeldende kunst van onze leden.

Op 17 juni spelen we (grotendeels) hetzelfde programma als op het concert van 22 april. Zie www.muziekpodiumprinsenpark.nl.

Read more

Het Jubileumconcert (15 jaar Touché) op 22 april was geslaagd, en opgeleukt met (reproducties van) beeldende kunst van onze leden.

Op 17 juni spelen we (grotendeels) hetzelfde programma als op het concert van 22 april. Zie www.muziekpodiumprinsenpark.nl.

Op 22 april (14:30 in de St Caeciliakerk, Zocherstraat 90 Rotterdam) is ons voorjaarsconcert. Daarbij bestaatTouché dit jaar 15 jaar!

Het concert heeft als thema "muziek en beeldende kunst" - werk van verschillende orkestleden is ook te bekijken. We spelen werken van Bach, Dowland, Janáček, Mendelssohn, Mozart en Warlock. Na afloop borrelhapjes!

 

 19 november najaarsconcert

Kamerorkest Touche heeft weer een gevarieerd programma samengesteld voor het najaarsconcert.

Na het geslaagde voorjaarsconcert waar we met een professionele hoboïst als solist hebben samengewerkt, zullen we nu met solisten uit eigen gelederen werken. In het najaarsprogramma hebben we de Introduction and Allegro van Edward Elgar opgenomen waarbij een strijkkwartet een ‘solo’ rol heeft. Dit kwartet zal samengesteld worden uit eigen orkestleden.

De programmacommissie heeft als altijd gezocht naar meer bijzondere werken. Werken die verrassend zijn, minder bekend maar zeker de moeite waard en in muzikaal opzicht uitdagend voor de orkestleden. Dit keer, in een voor Groot Brittannië roerige tijd, is als verbindend thema gekozen voor werken van Engelse componisten.

De gekozen werken bestrijken de periode eind 19e - begin 20e eeuw maar hebben een zeer verschillend karakter.

19 november 2017 in de St. Caeciliakerk, Zocherstraat 90, 3067 AT Rotterdam. Aanvang 14.30 uur.

Het najaarsconcert 2017 met werken van Engelse componisten is op 19 november geweest. Een belangrijk onderdeel van het programma was het bijzondere Introduction and Allegro voor strijkkwartet en strijkorkest van Edward Elgar. 

De voorbereidingen voor het volgende concert zijn al gestart; het thema zal dit keer zijn beeldende kunst in de muziek.

Het concert is gepland op 22 april 2018, weer in de St. Caeciliakerk in Rotterdam.

De voorjaarsconcerten met de hoboiste Anja van der Maten zijn inmiddels achter de rug, na een zonnig en zeer goed bezocht concert in kinderboerderij De Blijde Wei op 7 mei. Het orkest is nu bezig met het nieuwe programma, waar dit keer allemaal werken van Engelse componisten op staan. De concertdatum is al bekend: op 19 november 2017 spelen we weer in de St. Caeciliakerk (Zocherstraat 90 Rotterdam).

Orkest Login