laatste nieuws

extra concert

09-05-2018 nieuws

Het Jubileumconcert (15 jaar Touché) op 22 april was geslaagd, en opgeleukt met (reproducties van) beeldende kunst van onze leden.

Op 17 juni spelen we (grotendeels) hetzelfde programma als op het concert van 22 april. Zie www.muziekpodiumprinsenpark.nl.

Read more

 19 november najaarsconcert

Kamerorkest Touche heeft weer een gevarieerd programma samengesteld voor het najaarsconcert.

Na het geslaagde voorjaarsconcert waar we met een professionele hoboïst als solist hebben samengewerkt, zullen we nu met solisten uit eigen gelederen werken. In het najaarsprogramma hebben we de Introduction and Allegro van Edward Elgar opgenomen waarbij een strijkkwartet een ‘solo’ rol heeft. Dit kwartet zal samengesteld worden uit eigen orkestleden.

De programmacommissie heeft als altijd gezocht naar meer bijzondere werken. Werken die verrassend zijn, minder bekend maar zeker de moeite waard en in muzikaal opzicht uitdagend voor de orkestleden. Dit keer, in een voor Groot Brittannië roerige tijd, is als verbindend thema gekozen voor werken van Engelse componisten.

De gekozen werken bestrijken de periode eind 19e - begin 20e eeuw maar hebben een zeer verschillend karakter.

19 november 2017 in de St. Caeciliakerk, Zocherstraat 90, 3067 AT Rotterdam. Aanvang 14.30 uur.

Orkest Login