Het bestuur bestaat nu uit de volgende orkestleden:

Voorzitter
Leo van Romunde
Secretaris
Niec Saarloos
Penningmeester
Ernst Bolt

 

Orkest Login